Peerawayt

Ask me anything   peerawayt.com

Post Today : Chrysalis Silk Minced./ แม่ซื้อดักแด้มาให้จากน้าที่ทำผ้าไหม กลับมากทม. เลยลองทำเมนู “ลาบดักแด้”

Post Today : Chrysalis Silk Minced./ แม่ซื้อดักแด้มาให้จากน้าที่ทำผ้าไหม กลับมากทม. เลยลองทำเมนู “ลาบดักแด้”

— 1 day ago
Surin Today : Fail Selfie (at Kakor, Surin)

Surin Today : Fail Selfie (at Kakor, Surin)

— 2 days ago
Surin Today : Mom’s rice field. (at Kakor, Surin)

Surin Today : Mom’s rice field. (at Kakor, Surin)

— 2 days ago
Surin Today : Green Market

Surin Today : Green Market

— 3 days ago
Surin Today : i will back now.

Surin Today : i will back now.

— 3 days ago
Surin Today : Meeting

Surin Today : Meeting

— 3 days ago
Surin Today : my family’s rice mill at my hometown village. But now it closing down. หลายคนรู้ว่าพีรเวทย์เป็นลูกชาวนาและแรงงาน พ่อใช้แรงงานต่างประเทศ แม่ทำนาค้าของชำ หนึ่งในอาชีพที่แม่ทำก็คือโรงสีขนาดเล็กหรือระดับหมู่บ้าน เก็บค่าสีจากข้าวสารเป็นถ้วย รำก็เอาไปเลี้ยงหมู แกลบก็ใช้เผาถ่าน ปิดเทอมเด็กๆจะชอบทำกิจกรรมข้างต้น แต่ยิ่งโตยิ่งออกห่างตามช่วงวัยคนเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ พร้อมๆกับปิดตัวโรงสีในที่สุด ด้วยความจำเป็นหลายอย่าง ถึงอย่างไรเสียงสีข้าวช่วงเย็นยังจำไม่ลืม และกลิ่นข้าวสารสีใหม่ยังหอมอบอุ่นเสมอ

Surin Today : my family’s rice mill at my hometown village. But now it closing down. หลายคนรู้ว่าพีรเวทย์เป็นลูกชาวนาและแรงงาน พ่อใช้แรงงานต่างประเทศ แม่ทำนาค้าของชำ หนึ่งในอาชีพที่แม่ทำก็คือโรงสีขนาดเล็กหรือระดับหมู่บ้าน เก็บค่าสีจากข้าวสารเป็นถ้วย รำก็เอาไปเลี้ยงหมู แกลบก็ใช้เผาถ่าน ปิดเทอมเด็กๆจะชอบทำกิจกรรมข้างต้น แต่ยิ่งโตยิ่งออกห่างตามช่วงวัยคนเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ พร้อมๆกับปิดตัวโรงสีในที่สุด ด้วยความจำเป็นหลายอย่าง ถึงอย่างไรเสียงสีข้าวช่วงเย็นยังจำไม่ลืม และกลิ่นข้าวสารสีใหม่ยังหอมอบอุ่นเสมอ

— 4 days ago
Surin Today : my family’s rice mill at my hometown village. But now it closing down.

Surin Today : my family’s rice mill at my hometown village. But now it closing down.

— 4 days ago
Surin Today : local shrimp roast / ทำคั่วกุ้งกินครับ  (at Muang Surin, Surin, Thailand)

Surin Today : local shrimp roast / ทำคั่วกุ้งกินครับ (at Muang Surin, Surin, Thailand)

— 5 days ago
Surin Today : somewhere in my hometown

Surin Today : somewhere in my hometown

— 6 days ago